راه کارهای سازمانی در آفیس
راه‌کارهای سازمانی

راه‌کارهای سازمانی یکی از مهمترین خدماتی است که بوسیله همیار‌آفیس ارائه می شود. در واقع ما شرکت و یا سازمان شما را رصد کرده و بهترین پیشنهادات را برای شما خواهیم داشت.

بطور مثال، اگر در اداره و یا سازمان تان، از ابزارهای آفیس به شکل گسترده ای استفاده می کنید، حتما می دانید که بسیاری از کارهایی که شما و یا کارمندان‌تان انجام می دهید کارهایی تکراری هستند که همیشه زمان بسیاری را از شما می گیرند. مانند:

  • نگهداری از لیست های اطلاعاتی و انجام محاسبات تکراری روی آنها
  • آمارهای ماهیانه مانند آمار فروش، میزان فروش شعبات مختلف شرکت
  • ایجاد گزارشات یکسان
  • آنالیز داده های مهندسی
  • ایجاد متن ها و نامه های یکسان

و موارد گسترده دیگری که با نگاهی دقیق به این موضوعات در می یابیم که همگی جزو کارهایی هستند که ما به دفعات توسط کارمندان و یا خودمان آنها را در نرم افزارهای آفیس انجام می دهیم.

یکی دیگر از مهمترین خدمات همیارآفیس، ارائه بهترین راه کارها برای شما و شرکت تان است.

شما می توانید با مراجعه به مشاوران ما در همیار آفیس، از راهنمایی های رایگان ما بهره مند شده و کاری کنید که از زمان خود بهترین بهره را ببرید.

ما با ارائه پیشنهادات و خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و اجرایی کلیه کارهای شما به به صورت بهینه و مکانیزه در آورده و ریتم اجرای کارهای‌تان را بهبود می بخشیم.

انواع راه‌کارهای سازمانی قابل ارائه:

راه‌کارهای سازمانی آموزشی:

در این حوزه، مشاوران ما می توانند پرسنل شما را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و در صورت نیاز به آموزش، بسته‌های آموزشی مناسب با کار شما را پیشنهاد داده و به اجرا در آورند.

راه‌کارهای سازمانی مشاوره‌ای:

ما می توانیم کلیه رویدادها و اتفاقات و حتی جابجایی اطلاعات را در سازمان شما بررسی کرده و در صورت وجود مشکل و یا سرباری زمان، با بهترین پیشنهادات به شما کمک کنیم تا بهتر و موثرتر حرکت کنید.

راه‌کارهای سازمانی اجرایی:

اگر در هنگام بررسی مسائل موجود و یا خدمات مشاوره، احساس کنیم که نیاز به اجرای کارهایی خاص مانند تولید نرم‌افزار هست، با هماهنگی شما، سعی می کنیم تا با اجرای بهترین کارها، نیازهای اجرایی شما را نیز برآورده کنیم.